Niezmiernie istotnym aspektem w zastosowaniu egzosomów jest jakość produktu. Ważne jest, by wytwarzać EV w procesie zgodnym z dobrą praktyką produkcyjną (GMP) i kontrolą jakości (QC) [40,41]. Odpowiednia kontrola ma również kluczowe znaczenie dla powtarzalności i porównywania wyników badań naukowych. International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) zaproponowało standaryzację w tym zakresie, a jej zasady opublikowano jako Minimal Information for Studies of Extracellular Vesicles (MISEV) [42]. 

 

Z uwagi na fakt, że większość firm i laboratoriów zajmujących się wytwarzaniem tego typu preparatów znajduje się w Azji, Koreańskie Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków (MFDS) opublikowało pierwsze na świecie wytyczne dotyczące produktów do terapii EV: „Wytyczne dotyczące jakości, nieklinicznej i klinicznej oceny produktów do terapii pęcherzykami pozakomórkowymi” [43]. Kryteria zawarte w tych wytycznych wchodzą w zakres GMP [43]. 

 

W odniesieniu do EV kryteria kontroli jakości obejmują określenie ilości, wielkości, pochodzenia i czystości EV. Kwantyfikację EV można osiągnąć, mierząc całkowitą ilość białek, lipidów i/lub RNA w produktach, ponieważ EV składają się z wymienionych substancji. Metody te nie dostarczają jednak informacji o liczbie cząstek EV. Natomiast dostępnych jest kilka metod pomiaru liczby i wielkości cząstek: analiza śledzenia nanocząstek (NTA), rezystancyjne wykrywanie impulsów (RPS) i dynamiczne rozpraszanie światła (DLS). Najpowszechniej stosowaną metodą jest jednak NTA [44,45], która pozwala określić liczbę i rozmiar cząstek poprzez śledzenie ruchów Browna cząstek w roztworze wodnym [46]. 

 

Techniki izolacji egzosomów na skalę przemysłową stale ewoluują, co ma na celu dostarczenie czystego i bezpiecznego preparatu, który nie spowoduje działań niepożądanych. Obecnie zaleca się metodę filtracji z przepływem stycznym (TFF) jako odpowiednią do izolowania egzosomów na skalę przemysłową [47]. Metoda TFF znacznie obniża stężenia mleczanu i amoniaku, które wpływają na toksyczność preparatu. Ostatnio opublikowane badania pokazały, że ludzkie egzosomy z ASC wyizolowane za pomocą technologii ExoSCRT™ (metoda izolacji egzosomów oparta na TFF) są bezpieczne i nie wykazują działań niepożądanych w testach toksykologicznych, w tym działania uczulającego na skórę, fotouczulającego in vitro ani podrażniającego oczy [48]. Produkt handlowy ASCE™ (znak towarowy ExoCoBio), czyli egzosomy ASC wyizolowane technologią ExoSCRT™, został po raz pierwszy zarejestrowany jako składnik kosmetyczny w International Cosmetic Ingredient Dictionary (ICID). Opublikowane wyniki badań pokazują, że egzosomy z ASC wyizolowane z użyciem TFF mają wieloraki wpływ na skórę: 

 

1) indukują regenerację bariery naskórkowej poprzez zwiększenie syntezy ceramidów, dihydroceramidów, sfingozyny i S1P w skórze [68],

 

2) zmniejszają stan zapalny poprzez obniżenie stężenia cytokin prozapalnych [24], 

 

3) zmniejszają poziom TSLP (cytokiny wywołującej świąd) [49], 

 

4) indukują syntezę kolagenu i elastyny w HDF [50]. Ww. badania przeprowadzano na modelach zwierzęcych. Dla dalszej weryfikacji skuteczności terapii niezbędne są jednak wieloośrodkowe randomizowane badania, które udowodniłyby skuteczność egzosomów ASC w jednostkach chorobowych. 

 

Większość opublikowanych badań podkreśla działanie immunomodulujące egzosomów z MSC. Cytokiny prozapalne, takie jak czynnik martwicy nowotworów (TNF-α), interleukina (IL-6 i IL-1β) są wytwarzane głównie przez aktywowane makrofagi i odgrywają ważną rolę w stymulacji odpowiedzi zapalnej, poprzez rekrutację dodatkowych komórek odpornościowych [51]. Z kolei cytokiny przeciwzapalne są wytwarzane przez regulatorowe limfocyty T (Treg), pomocnicze limfocyty T (Th2), alternatywnie aktywowane makrofagi i monocyty, które kontrolują reakcje zapalne i odporność [52,53]. Do głównych cytokin przeciwzapalnych należą: agonista receptora IL-1 (IL-1RA), IL-4, IL-10 oraz transformujący czynnik wzrostu (TGF-β) [76]. Cytokiny te hamują odpowiedź Th1 i produkcję cytokin prozapalnych [53]. 

 

Niekontrolowane przewlekłe reakcje zapalne leżą najczęściej u podłoża różnego typu chorób zapalnych, takich jak alergia, astma, choroby autoimmunologiczne, nieswoiste zapalenie jelit [54,55]. Ponadto obecnie wielu naukowców uważa zapalenie za pierwotną przyczynę takich chorób jak zawały serca, udary, cukrzyca typu 2, choroba Alzheimera, a nawet nowotwory [56]. Dlatego regulacja stanu zapalnego jest ważnym celem leczenia. Wykazano, że MSC mają zdolności immunosupresyjne i immunomodulujące, co wpływa na zmniejszenie stanu zapalnego i odpowiedzi immunologicznej [57]. Natomiast egzosomy z MSC mogą być doskonałą alternatywą dla terapii komórkowej MSC, ponieważ wykazują podobne właściwości biologiczne, lecz są przy tym bardziej stabilne i mają niższą immunogenność w porównaniu z komórkami macierzystymi [58]. W publikacjach poświęcono wiele miejsca na opisanie funkcji przeciwzapalnych i immunomodulujących egzosomów MSC. Istnieje coraz więcej dowodów, że promują one polaryzację makrofagów od M1 do M2. Makrofagi M1 charakteryzują się ekspresją cytokin prozapalnych: IL-1β, IL-12 i TNF-α, makrofagi M2 zaś są indukowane przez Th2, co prowadzi do wydzielania czynników przeciwzapalnych: IL-10 i TGF-β, oraz markerów M2, takich jak IL-1RA oraz CD163 [59]. Nie znamy jednak do końca mechanizmu komórkowego leżącego u podstaw regulacji polaryzacji makrofagów M2 przez egzosomy MSC.


Przeczytaj kolejną część artykułu, KLIKNIJ TUTAJ.Lidia Majewska Esme Clinic Egzosomy

Dr n. med Lidia Majewska jest właścicielką krakowskiej kliniki medycyny estetycznej ESME Clinic. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce zabiegowej oraz tworzeniu kompleksowych terapii estetycznych. Ukończyła  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a także studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz uczestnikiem International Master Course on Aging Skin.


Esme Clinic

Lwowska 1/16, 30-548 Kraków

www.esmeclinic.pl

Piśmiennictwo/References:

40. Gimona M., Pachler K., Laner-Plamberger S., Schallmoser K., Rohde E.: Manufacturing of human extracellular vesicle-based therapeutics for clinical use. Int J Mol Sci, 2017, 18: 1190.

 

41. Whitford W., Guterstam P.: Exosome manufacturing status. Future Med Chem, 2019, 11: 1225–1236.

 

42. Thery C., Witwer K.W., Aikawa E., Alcaraz M.J., Anderson J.D., Andriantsitohaina R. i in.: Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018), a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines. J Extracell Vesicles, 2018, 7: 1535750.

 

43. Cell and Gene Therapy Products Division, Biopharmaceutical and Herbal Medicine Evaluation Department,National Institute of Food and Drug Safety Evaluation, Ministry of Food and Drug Safety. Guideline on Quality, Non-Clinical and Clinical Assessment of Extracellular Vesicles Therapy Product (dostęp 01/03/2023)

 

44. Bachurski D., Schuldner M., Nguyen P.H., Malz A., Reiners K.S., Grenzi P.C. i in.: Extracellular vesicle measurements with nanoparticle tracking analysis – An accuracy and repeatability comparison between NanoSight NS300 and ZetaView. J Extracell Vesicles, 2019, 8: 1596016.

 

45. Ramirez M., Amorim M.G., Gadelha C., Milic I., Welsh J.A., Freitas V.M., i in.: Technical challenges of working with extracellular vesicles. Nanoscale, 2018, 10: 881–906.

 

46. van der Pol E., Coumans F.A., Grootemaat A.E., Gardiner C., Sargent I.L., Harrison P. i in.: Particle size distribution of exosomes and microvesicles determined by transmission electron microscopy, flow cytometry,nanoparticle tracking analysis, and resistive pulse sensing. J Thromb Haemost, 2014, 12: 1182–1192.

 

47. Reiner A., Witwer K.W., van Balkom B.W.M., de Beer J., Brondie C., Corteling R.L. i in.: Concise review, developing best-practice models for the therapeutic use of extracellular vesicles. Stem Cells Transl Med, 2017, 6: 1730–1739.

 

48. Ha D.H., Kim S.D., Cho B.S., Lee J., Lee J.H., Park S.R. i in.: Toxicological evaluation of exosomes derived from human adipose tissue-derived mesenchymal stem/stromal cells. Regul Toxicol Pharmacol, 2020, 115: 104686.

 

49. Alzahrani F.A.: Melatonin improves therapeutic potential of mesenchymal stem cells-derived exosomes against renal ischemia-reperfusion injury in rats. Am J Transl Res, 2019, 11: 2887–2907.

 

50. Andriolo G., Provasi E., Lo Cicero V., Brambilla A., Soncin S., Torre T. i in.: Exosomes from human cardiac progenitor cells for therapeutic applications, development of a GMP-grade manufacturing method. Front Physiol, 2018, 9: 1169.

 

51. Zhang J.M., An J.: Cytokines, inflammation, and pain. Int Anesthesiol Clin, 2007, 45: 27–37.

 

52. Cicchese J.M., Evans S., Hult C., Joslyn L.R., Wessler T., Millar J.A. i in.: Dynamic balance of pro- and anti-inflammatory signals controls disease and limits pathology. Immunol Rev, 2018, 285: 147–167.

 

53. Opal S.M., DePalo V.A.: Anti-inflammatory cytokines. Chest, 2000, 117: 1162–1172.

 

54. Inflammatory Diseases. (dostęp 01/03/2023) www.nature.com/subjects/inflammatory-diseases

 

55. Sugimoto M.A., Sousa L.P., Pinho V., Perretti M., Teixeira M.M.: Resolution of inflammation, what controls itsonset? Front Immunol, 2016, 7: 160.

 

56. Hunter P.: The inflammation theory of disease. The growing realization that chronic inflammation is crucial in many diseases opens new avenues for treatment. EMBO Rep, 2012, 13: 968–970.

 

57. Chang C.L., Sung P.H., Chen K.H., Shao P.L., Yang C.C., Cheng B.C. i in.: Adipose-derived mesenchymal stem cell-derived exosomes alleviate overwhelming systemic inflammatory reaction and organ damage and improve outcome in rat sepsis syndrome. Am J Transl Res, 2018, 10: 1053–1070.

 

58. Yu B., Zhang X., Li X.: Exosomes derived from mesenchymal stem cells. Int J Mol Sci, 2014, 15: 4142–4157.

59. Murray P.J.: Macrophage polarization. Annu Rev Physiol, 2017, 79: 541–566.